سلام

آرزو بر جوانان عیب نیست . هر چند که من دیگر چندان جوان نیستم , ولی گمان می کنم که این حق را داشته باشم که آرزو کنم سرزمین من بیش از یک محمد مـصـدق به خود ببیند .

شایستگی این سرزمین بیش از این است که در هر 100 سال تنها یک مرد بزرگ به خود ببیند . تا امروز که چنین بوده . در قرن 13 هجری خورشیدی تنها امیرکبیر بود و در قرن 14 تنها مصـدق .

بیایید آروز کنیم بیش از یک امیرکبیر داشته باشیم , بیش از یک دکتر مصـدق داشته باشیم , بیش از یک دکتر فاطمـی داشته باشیم .

بیایید آرزو کنیم از این پس مردان اثر گذار و تاریخ ساز ما شعـبان بی مـخ ها و طـیب حـاج رضایـی ها نباشند .

شاید لازم باشد که لیاقت داشتن محمـد مصـدق ها و امیرکبـیرها را در خودمان ایجاد کنیم .

از کودتای 28 مرداد 1332 نباید که فراموشمان بشود .

با موضوع اجتماعی, تاریخ
2011/08/20
بدون دیدگاه

بدون دیدگاه »

No comments yet.

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب