سلام

کبوجیه ی سوم** پسر کورش بزرگ و کاساندانه پس از مرگ پدر امپراطور هخامنشی شد . کبوجیه که نسبی کاملا اشرافی داشت برخلاف برادرش بردیه ( بردیا ) هم بسیار قاطع و محکم بود و هم غرور و تکبر زیادی داشت .

او برای آنکه به درباریان و اشراف نشان بدهد که نظم و نسق دوران پدرش که انصافا یگانه ی تاریخ بود و مثال زدنی , دچار خلل نشده و کار به همان رویه ی سابق روان است سخت گیری های زیادی کرد و حتی تلاش کرد که گروهی از درباریان فاسد و ناسالم دوران پدرش را هم از چرخه ی قدرت خارج کند .

در آن دوران 7 خانواده ی بزرگ هخامنشی بودند که 7 نفر روسای آنها شورای اصلی حکومتی را تشکیل می دادند و در ضمن 7 قاضی عالی کشور هم بودند . در همان آغاز پادشاهی کبوجیه رسوایی رشوه گیری یکی از این 7 قاضی عالی که ثوخر ( sowkhar ) پدربزرگ مادری کبوجیه بود مطرح شد .

کبوجیه دستور داد که پوست ثوخر را کندند و بر مسند قضاوت پهن کردند و به پسر ثوخر که بر اساس قانون جایگزین پدر می شد دستور داد که بر جایگاه بنشیند و برای همان پرونده قضاوت کرده و رای صادر کند و تاکید کرد که : ” یادت باشد که کجا نشسته ای

————————————-

** شاید این پرسش برایتان بوجود بیاید که چرا من هم مثل بقیه کمبوجیه ننوشتم و با اصرار در متن کبوجیه آوردم . عرض شود که تاریخ نگاران نه چندان قابل اعتماد یونانی نام او را کامبیز , کامبوزیا و امثال این ذکر کرده اند . حدود 100 سال قبل هم که کتیبه ی بیستون ترجمه شد مترجم با آنکه به نام کبوجیه برخورد کرده باز هم به نوشته ی یونانیان بیشتر اعتماد کرده و او هم گفته کمبوجیه . اما خانم دکتر میترا مهرآبادی که چند سال پیش کل کتیبه ی بیستون را ترجمه کرد در این باره گفته است : ” من در تمام متن کبوجیه دیدم . در هیچ کجا کمبوجیه نیامده بود .

2010/10/10
بدون دیدگاه

بدون دیدگاه »

No comments yet.

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب