1 ) یک ضرب المثل شیرازی  :

چرا عاقل کند کاری ؟

2 ) در کودکی آنقدر مهربان بودی که به گلهای فرش هم آب می دادی …. شاشو !!!

برچسب ها: ،
2010/11/02
بدون دیدگاه

بدون دیدگاه »

No comments yet.

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب