سلام

یک ویدئوی جالب از رذالت یگ گربه که سگ کوچکی را آزار می دهد . نگاه گربه به صاحب سگ در هنگام کرم ریختنش دیدنی است .

ویدئو را از اینجا بگیرید .

2010/11/20
بدون دیدگاه

بدون دیدگاه »

No comments yet.

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب