سلام

سالهاست که برخی روزنامه ها در دنیای غرب برای افزایش شمارگان ( تیراژ ) و بالا بردن تعداد خوانندگانشان به روشهای عجیب و گاه نادرست دست می زنند . یکی از این روشها انتشار اخبار خصوصی پنهانی از زندگی ستاره هاست .

در آمریکا ستاره های هالیوود و خوانندگان و در اروپا فوتبالیستها جامعه ی هدف برای این جماعت فرصت طلب هستند . جریان اختلافهای پایان ناپذیر دیوید بکهام و همسرش را که به خاطر دارید . پس از جان تری و اشلی کول این بار نوبت همسر جیان لوییجی بوفون بود که خبر رابطه ی پنهانی اش با آمائوری بازیکن یوونتوس منتشر شود .

بوفون هم پنهانی ترتیب یک برنامه ی زنده ی تلویزیونی را داده و با همسرش و آمائوری در یک بار در شهر تورین به انتظار سردبیر نشریه ای که این خبر را اعلام کرده بود می نشینند . سردبیر که بوسیله ی یکی از دوستانش به این قرار ملاقات دعوت شده بوده بی خبر از همه جا به ناگاه وارد بار شده و خودش را در برابر آقا و خانم بوفون و آمائوری و دوربین های تلویزیونی می بیند و در برابر اصرار بوفون که تکرار ادعا و خبرش را می خواسته پشت سر هم پوزش می خواهد .

بوفون و همسرش که سربلند از آزمایش بیرون آمده بودند اعلام کردند که آبروریزی تلویزیونی کافی نیست و از روزنامه ی یاد شده شکایت خواهند کرد . تا سیه رو شود هر که در او غش باشد .