سلام

در پرثوه بنا بر این است که از copy  و paste خبری نباشد . اما بخش سرگرمی را استثنا قرار دادم تا مطالب جالب و دیدنی و خواندنی در این بخش داشته باشیم . این مطلب از یک نویسنده ی ناشناس است که یکی از دوستان عزیز و محترم برایم ایمیل کردند . از نویسنده در هر کجای گیتی که هست تشکر می کنم .

———————————————————————

 3 زن انگليسي ، فرانسوي و لر با هم قرار ميزارن كه اعتصاب كنن و ديگه تو خونه كار نكنن ، و بعد از يك هفته نتيجه كار رو بهم بگن.

زن فرانسوي گفت:

به شوهرم گفتم كه من ديگه خسته شدم بنا براين نه نظافت منزل ، نه آشپزي ، نه اوتو . خلاصه از اينجور كارا ديگه بريدم . خودت يه فكري بكن من كه ديگه نيستم .

روز بعد خبري نشد ، روز بعدش هم همينطور .

روز سوم اوضاع عوض شد ، شوهرم صبحانه را درست كرده بود و اورد تو رختحواب من هم هنوز خواب بودم ، وقتي بيدار شدم رفته بود .

زن انگليسي گفت:

من هم مثل فرانسوي همونا را گفتم و رفتم كنار.

روز اول و دوم خبري نشد ولي روز سوم ديدم شوهرم 

ليست خريدو كاملا تهيه كرده بود ، خونه رو تميز كرد و گفت كاري نداري عزيزم منو بوسيد و رفت.

زن لره گفت :

من هم عين شما همونا رو به شوهرم گفتم

روز اول چيزي نديدم

روز دوم چيزي نديدم

روز سوم چيزي نديدم

شكر خدا روز چهارم يه كمي تونستم با چشم چپم ببينم !!!!