افتخار آفرینان ارتش کره ی شمالی که آنقدر افتخار آفریدند که دیگر جایی برای افتخارات بیشتر نمانده

لطفا برای دیدن دیگر عکسها به ادامه ی مطلب بروید