سلام

راههایی که برای بازی با کردن با اعصاب مردم به شما معرفی می شوند همگی آزمایش شده و معتبر هستند . این راهها در 5 قسمت منتشر می شود تا زمان کافی برای از بر کردن داشته باشید . ( از نویسنده ی ناشناس غیابا تشکر می کنم )

1.روزهای تعطیل مثل بقیه روزها ساعتتون رو كوك كنین تا همه از خواب بپرن .

2. سر چهارراه وقتی چراغ سبز شد دستتون رو روی بوق بذارین تا جلویی ها زود تر راه بیفتند .

3. وقتی میخواین برین دست به آب با صدای بلند به اطلاع همه برسونین .

4. وقتی از کسی آدرسی رو می پرسین بلافاصله بعد از جواب دادنش جلوی چشمش از یه نفر دیگه بپرسین .

5. کرایه تاکسی رو بعد از پیاده شدن و گشتن تمام جیبهاتون به صورت اسکناس پنج هزاری پرداخت کنید .

6. همسرتون رو با اسم همسر قبلیتون صدا بزنین .

7. جدول نیمه تموم دوستتون رو حل کنین .

8. روی اتوبان و جاده روی لاین منتهی الیه سمت چپ با سرعت سی کیلومتر در ساعت حرکت کنین .

9. وقتی عده زیادی مشغول تماشای تلویزیون هستند مرتب کانال رو عوض کنین .

10. از بستنی فروشی بخواین که اسم پنجاه و چهار نوع بستنی رو براتون بگه .