سلام

دانشجوی 20 ساله ی مرودشتی در محوطه ی دانشگاه آزاد بروجرد از در باز اتوبوس به بیرون پرتاب شد و در اثر خونریزی مغزی درگذشت . خانم مژگان لشنی که با هزاران امید و آرزوی خودش و پدر و مادرش به دانشگاه رفته بود در اثر ازدحام بیش از حد در اتوبوس و باز ماندن در آن پرتاب شد و خانواده اش را داغدار کرد . اتفاقی که شاید فقط در هندوستان و پاکستان بیفتد و نه در هیچ کجای دیگر دنیا .

مگر دانشگاه آزاد بروجرد چند دانشجو دارد ؟ خیلی سخت است مدیریت ترافیک سرویس های دانشگاه که شاید در طول روز فقط یک بار با ازدحام و تراکم دانشجویان مواجه بشوند ؟

این شاهکار مدیریتی را به کلیه ی مدیران دانشگاه آزاد بروجرد که سابقه ی 2 مرگ دیگردر سال 89 را هم دارند تبریک و تهنیت عرض می کنیم .

لینک خبر در سایت فردانیوز