سلام
این سایت و مطالب آن خالصانه به همه ی خوانندگانش و همه ی آنهایی  که برای بهبود کیفیت کار همکاری و همراهی می کنند تقدیم می شود .
از زحمات دوست و موجر عزیزم ( چون من اینجا اجاره نشین هستم ) آقای رضا مرندی سپاسگزارم .

وحید فلاحی