سلام

بازگشت قهرمانانه و غرور آفرین سرداران رشید اسلام  و ایران , اعضای شکست ناپذیر و سربلند تیم ملی فوتبال امید ایران را به میهن اسلامی تبریک و تهنیت می گوییم . چرا ؟ چون هر چقدر بیشتر بیرون از کشور باشند بیشتر آبروریزی می کنند . همان بهتر که زودتر بازگردند .

شعار :  تیم امید , آخر بشی , آخر بشی دوست دارن !!!!