سلام

آکواریوم دبی که به ادعای خودشان ( راست و دروغش گردن جامعه ی اعراب حوزه ی خلیج قطعا فارس ) در نوع خودش بزرگترین است پس از چند ترک و نشتی , شکست و فرو ریخت . این آکواریوم در یک مجتمع تجاری به نام دبی مال قرار داشت و خودتان وضعیت مجتمع پس از شکستن آکواریوم را می توانید حدس بزنید . البته از آنجایی که دبی کلا در تسخیر ایرانیان است باید یاد آوری کنم که احیانا هیچ ایرانی عاشقی در این حادثه آسیب ندید . چون از چند روز قبل پلیس مجتمع را تخلیه کرده بود .

شنای غواص در آکواریوم

چند روز قبل تر هم یکی از برجهای دبی تخلیه شد که البته دلیل آن اعلام نشده . حالا هی بیایید و بگویید اعراب پیشرفت کرده اند . اعراب هر زمان بخواهند کاری را خودشان انجام بدهند همین می شود که گفتیم . آنکسی که که پیشرفت کرده غربی هایی هستند که می آیند و قرار داد می بندند و پروژه های بزرگ را انجام میدهند نه حضرات اعراب که از قند پارسی که به سرزمینشان می رود شکر شکن شده اند .  

این هم تصویر نشتی آب