سلام

لینک زیر مربوط به یک فیلم یک و نیم دقیقه ای است از تصادفهایی که مردم هنر آفرین ایران در یک تونل به نام توحید آفریده اند . تونل سه باند دارد و کاملا مستقیم است . اما چنان صحنه های جذابی از برخورد خودروها و موتو سیکلت ها در این مسیر مستقیم می بینید که در هیچ کبرا یازدهی ندیده اید .

ببینید و افتخار کنید .

لطفا اینجا کلیک کنید