سلام

این هم دیگر عکسهای جانوران شفاف ژرفنای دریاها :

1

2

4

5

6

8

9

10

 

سلام

 جانوران ریز و درشت ژرفنای دریاها ویژگیهای دیگرگونه ای دارند و دارای تفاوتهای زیادی نسبت به دیگر جانوران هستند . گروهی از آنها هستند که دارای بدنهای شفافی هستند که درونش کاملا دیده می شود . شفافیت بدن احتمالا راهی است برای پنهان شدن از دست شکارچیان . چون نور بسیار کمی که در اعماق زیاد دریاها وجود دارد و فقط شکارچیان بومی آن عمق می توانند آنرا تشخیص دهند از این بدنها به راحتی عبور می کند و جانور در امان می ماند .

به تصاویری بسیار زیبا از برخی از این جانوران نگاه کنید :

 11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

 

سلام

نمی دانم تا به حال به این فکر کرده اید که دوست دارید صبح که از خواب بر می خیزید چه چشم اندازی را ببینید یا نه ؟ خب اگر نه , اکنون فکر کنید . دریا ؟ کوهستان ؟ دشت ؟ جنگل ؟ بیابان ؟ آسمان خراش های نیویورک ؟ لامبورگینی کانسپت ؟! هوندا 125 ؟؟؟؟ ( اَه اَه اَه )

بی شک هیچ کدام از ما نمی توانیم چشم اندازی به زیبایی و فراگیری چشم انداز فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی را ببینیم . آنها هر روز صبح که از خواب بر می خیزند می توانند سیاره ی مادر را از پنجره های اتاق دیده بانیشان ببینند و به کره ی آبی سلام کنند .

این شما و این چشم انداز بیرون اتاق دیده بانی ایستگاه فضایی بین المللی .

earth