سلام

نمی دانم تا به حال به این فکر کرده اید که دوست دارید صبح که از خواب بر می خیزید چه چشم اندازی را ببینید یا نه ؟ خب اگر نه , اکنون فکر کنید . دریا ؟ کوهستان ؟ دشت ؟ جنگل ؟ بیابان ؟ آسمان خراش های نیویورک ؟ لامبورگینی کانسپت ؟! هوندا 125 ؟؟؟؟ ( اَه اَه اَه )

بی شک هیچ کدام از ما نمی توانیم چشم اندازی به زیبایی و فراگیری چشم انداز فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی را ببینیم . آنها هر روز صبح که از خواب بر می خیزند می توانند سیاره ی مادر را از پنجره های اتاق دیده بانیشان ببینند و به کره ی آبی سلام کنند .

این شما و این چشم انداز بیرون اتاق دیده بانی ایستگاه فضایی بین المللی .

earth