31. ایمیل های فورواردی دوستتون رو همیشه برای خودش فوروارد كنین .

32. توی كنسرتهای موسیقی بزرگ و هنری ، بی موقع دست بزنین .

33. هر جایی كه می تونین ، آدامس جویده شده تون رو جا بذارین! ﴿توی دستكش دوستتون بهتره ) .

34. حبه قند نیمه جویده و خیستون رو دوباره توی قنددون بذارین .

35.نصف شبها با صدای بلند توی خواب حرف بزنین .

36. دوستتون كه پاش توی گچه رو به فوتبال بازی كردن دعوت كنین .

37. عكسهای عروسی دوستتون رو با دستهای چرب تماشا كنین .

38. پیچهای كوك گیتار دوستتون رو كه ۵ دقیقه دیگه اجرای برنامه داره حداقل ۲۷۰ درجه در جهات مختلف بچرخونین .

39. با یه پیتزا فروشی تماس بگیرین و شماره تلفن پیتزا فروشی روبروییش كه اونطرف خیابونه رو بپرسین .

40.شیشه های سس گوجه فرنگی و هات سس فلفل رو عوض كنین .

21. صابون رو همیشه کف وان حموم جا بذارین .
22. روی ماشینتون بوقهای شیپوری نصب کنین .
23. وقتی دوستتون رو بعد ازیه مدت طولانی می بینین بگین چقدر پیر شده .
24. وقتی کسی در جمعی جوک تعریف می کنه بلافاصله بگین خیلی قدیمی بود .
25. چاقی و شکم بزرگ دوستتون رو مرتب بهش یادآوری کنین .
26. بادکنک بچه ها رو بترکونین .
27. مرتب اشتباه لغوی و گرامری دیگران هنگام صحبت رو گوشزد کنین و بهش بخندین .
28. وقتی دوستتون موهای سرش رو کوتاه میکنه بهش بگین موی بلند بیشتر بهش می یاد .
29. بچه جیغ جیغوی خودتون رو به سینما ببرین .
30. کلید آپارتمان طبقه سیزدهم تون رو توی ماشین جا بذارین و وقتی به در آپارتمان رسیدین یادتون بیاد! ﴿این راه هم جنبه هایی از مازوخیسم در بر داره .