برای همه ی آنهایی که از محصولات رقبای ما استفاده می کنند :   ”  روز پدر مبارک  “

کمپانی تولید کاندوم دورکس