سلام

سونامی یا آب لرزه که در اثر بروز زلزله در کف دریاها اتفاق می افتد رویدادی همیشگی و شناخته شده است . از آنجایی که در ژاپن بیش از هر جای دیگر این رویداد روی می دهد ! نام ژاپنی آن که سونامی باشد در دنیا معروف شده . در سواحل ایرانی دریای عمان و خلیج فارس هم این رویداد با نام غرباله شناخته شده است . گویا بندر سیراف در قرن چهارم هجری بوسیله ی یک غرباله ویران شده است .

یکی از مهمترین نشانه های سونامی عقب رفتن آب دریا , لحظاتی قبل از رسیدن امواج ویرانگر به ساحل است .

عکس های زیر لحظه ی عقب رفتن آب دریا و سپس کوبیده شدن امواج به ساحل در سونامی بزرگ جنوب شرق آسیا که در تاریخ 6 دی 1383 پیش آمد را نشان می دهد . در لحظه ی عقب رفتن , آب دریا 400 متر عقب نشینی داشته که نشان از بزرگی دور از ذهن امواج است .

s1

لحظه ی عقب رفتن آب دریا

s2

هجوم امواج به ساحل