شير مادر، بوي ادكلن مي‌داد
       دست پدر، بوي عرق
                (گفتم بچه‌ام نمي‌فهمم)
نان، بوي نفت مي‌داد
      زندگي، بوي گند
               (گفتم جوانم نمي‌فهمم)
حالا كه بازنشسته‌ شده‌ام
     هر چيز، بوي هر چيز مي‌دهد، بدهد
                                فقط پارك، بوي گورستان
                               و شانه تخم مرغ، بوي كتاب ندهد!

اکبر اکسیر