سلام

در فرهنگ امروز جامعه ی ما خانواده ی عروس هر هزینه ای که می خواهند به دامادشان تحمیل کنند را به نام ” احترام ” مزین می کنند . در این عکس قهرمان احترام به عروس را مشاهده می کنید . البته ایشان قهرمان شبه قاره ی هند هستند . مقام نخست و رکورد جهانی احترام را امیر دبی قبلا ( با اهدای یک جزیره ی مبله به همسر جدیدش ) از آن خود کرده بود .

این شما و این هم قهرمان احترام شبه قاره ی هند :