سلام

حتما می دانید که در دوره ی شاه سلطان حسین صفوی ایران مورد حمله ی قبیله ی غلجایی از افغانستان قرار گرفت . پرسش اینجاست که آیا می دانید که استراتژی جنگی دولت مقتدر صفوی برای مقابله با دشمن چه بود ؟

استراتژی جنگهای نامتقارن ؟ نه .

استراتژی تعقیب و گریز ؟ نه .

سیاست زمین سوخته ؟ نه .

برخورد مستقیم ؟ ابدا .

 

استراتژی جنگی شاه سلطان حسین صفوی و دربارش که تجربه ی حدود 200 سال حکومت بر ایران را یدک می کشیدند پختن آش نذری و حلوای سحر آمیز”  بود .

از آنجایی که طبق مشاوره ی علامه محمد باقر مجلسی شاه سلطان حسین مطمئن شده بود که پایان حکومتش به ظهور امام زمان منتهی خواهد شد نگرانی خاصی بابت برخورد با دشمنانش نداشت . به همین جهت بود که از این اسلحه ی عجیب در سطح حکومتی استفاده کرد .