با عرض پوزش از همه ی دوستان به دلیل بزرگتر بودن اندازه ی عکس از کادر نمایش بخشی از متن بیرون از صفحه قرار گرفته بود که اصلاح شد .