سلام

این یک عکس جالب و تامل برانگیز است از دوره ی قاجار . خوشبختانه از دوران قاجار عکسها و تصاویر زیادی باقی مانده اند که به خوبی می توانند نشان دهنده ی واقعیتهای جامعه ی ایران در آن روزگار باشند .

22

در عکس کلفتی را که خطایی کرده به حکم ارباب خانه چوب می زنند . این نشان می دهد که هر کس در محدوده ی خانه ی خود آزادی کامل داشته تا هر کار دلش می خواهد بکند . به مردی که بالای سر کلفت ایستاده نگاه کنید . او خواجه است . یعنی کسی که به حکم همان ارباب ( احتمالا در دوران کودکی یا نوجوانی ) قدرت جنسی اش را با بریدن اندامهای تناسلی از بین برده اند تا خدمتگذار بی خطری باشد برای اندرونی , همان جایی که محل نگهداری گروه اسرای مونث شخص ارباب است , یعنی زنان حرم خانه .

یک فرد به حکم داشتن پول و قدرت قادر بوده قضاوت بکند , حکم صادر کند , کتک بزند , ناقص بکند و بالاتر از همه , حتی دست به قتل خدمتگذاران هم بزند . این موضوع نشان دهنده ی آن است که اجتماع ما در دوره ی قاجار آنقدر سنتی و می توان گفت عقب مانده بوده که به تمامی , قانون جنگل اجرا می شده . هر که قوی تر , تواناتر به انجام هر کار .

می توان نتیجه گرفت که با آمدن رضا شاه و بر افتادن امتیازات طبقه ی اشراف قجری و همین طور خروج زنان از اندرونی ها اتفاق بزرگی در جامعه ی ما افتاد . اگر امروز دیگر هیچ شهروندی حق انجام چنین کارهایی را ندارد , اگر در روستاها دیگر اربابانی نیستند که مالک جان و مال و حتی ناموس رعایایشان باشند , سرانجام همان اتفاق بزرگ است . انقراض قاجاریه و تلاش برای بردن جامعه ی ایران به طرف جامعه ی مدرن و امروزی . هر چند که در کنار این مزایا , ایراداتی هم رخ نمودند که دست بر قضا کم هم نیستند .