سلام
در زمستان سال 88 سازمان میراث فرهنگی با همکاری مردم پا به سن گذاشته ی شهر نایین یک آسیاب تاریخی را در عمق 25 متری زیر شهر نایین کشف کرد . نایین در استان اصفهان در دشت کویر یکی از گرم ترین نقاط دنیا قرار دارد .

راهروی بزرگ آسیاب

گویا با تاکید زیاد مسن ترهای شهر که به خاطر داشتند آسیاب آبی شهرشان در زیر زمین قرار داشته گمانه زنی هایی انجام میشود و در ورودی آسیاب در عمق 3 متری زمین کشف می شود . آسیاب آبی ریگاره با قدمتی چند صد ساله در پشت این در ورودی در انتظار بوده . راهرویی بزرگ ( آنقدر بزرگ که گاری های اسبی به راحتی از آن عبور کنند ) گندمهای مردم را به عمق 25 متری زمین می برده تا سنگ آسیاب یزرگی که در ژرفای 18 متری زمین نصب شده بوده و با نیروی آب قنات کیخسرو می چرخیده آنها را آرد کند .

در آسیاب که از همان روزگاران قدیم محکم و پابرجا مانده است

مشخصات فنی و نوع ساختمان آسیاب که گویا هیچ مصالحی در آن به کار نرفته منحصر به فرد و استثنایی است .
نکته ی جالب سالم بودن کل ساختمان آسیاب است که سازمان میراث فرهنگی را بدون کمترین زحمتی صاحب یک اثر تاریخی کرده است .