سلام

اگر لطف کرده و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به پرثوه سر زده باشید با پیغام بد نمای بالا مواجه شده اید . راستش خود من هم مرتبه ی نخست که دیدم کمی شوکه شدم . پرس و جو که کردم مشخص شد که مشتی هکر جلمبر و لاابالی و مردم آزار مشغول حمله به سرور بی پناه و مظلوم ما هستند , سرور هم که جان خودش و اطلاعات سایتهای مهمانش را خیلی دوست دارد تمامی حسابها را مسدود کرده که این جماعت بی خاصیت به نیات پلیدشان نرسند .

به هر حال بابت باز نشدن پرثوه از همه ی شما خوانندگان گرامی ( و کامنت نگذار ) پوزش ویژه می خواهم .

باشد که باز هم در خدمتتان باشیم و شما هم دوباره سر زدن به پرثوه را از سر بگیرید و همه با هم رستگار شویم .