سلام

جزیره ی ماداگاسکار در ساحل شرقی آفریقا قرار دارد و چهارمین جزیره ی بزرگ دنیاست . آن چیزی که جزیره ی ماداگاسکار را از سایر سرزمینها جدا می کند طبیعت شگفت آور و محیط زیست متفاوتش است . حیوانات و گیاهان ماداگاسکار شبیه به سایر جانوران کره ی خاکی نیستند . گویا به دلیل این که قبل از جا شدن خشکی ها و قاره ها از هم جزیره ی ماداگاسکار از سایر خشکیها جدا شد , حیات جانوری و گیاهی متفاوتی هم پیدا کرد . حدود 80 میلیون سال پیش ماداگاسکار از شبه جزیره ی هند جدا شد .

به عنوان مثال درختان غول پیکر بائوباب بومیان این جزیره هستند و از 8 گونه بائوباب موجود در دنیا 6 گونه , فقط در ماداگاسکار یافت میشند .

لمور و آی آی نمونه ی حیواناتی هستند که منحصرا در این جزیره زندگی می کنند .

لمورها پستانداران گیاهخواری هستند که بر روی درخت زندگی می کنند . در کارتون ماداگاسکار شاه سرزمین ماداگاسکار که علاقه ی زیادی به رقص و آواز داشت یک لمور بود

 

این موجود بد قیافه آی آی است که بر روی درختان زندگی می کند و از حشرات و کرمها و برگ درخت تغذیه می کند

 

انگشتان میانی آی آی بدقواره و بلند هستند , اما بسیار کارآمد و چاره ساز . آنها را با سرعت 8 بار بر ثانیه به نرمی به بدنه ی درخت می زند و از صدای آن سوراخهای بوجود آمده بوسیله ی کرمها و حشرات را پیدا می کند و با دندانهای کوچک و قدرتمندش پوست را کنده و موجود ساکن سوراخ را با همین انگشتان شکار می کند

لطفا به ادامه ی مطلب بروید