سلام

میمونهای برفی را می شناسید ؟ آنها بر خلاف سایر میمونها که همگی ساکن مناطق گرمسیر هستند در سردترین نقطه ی ژاپن زندگی می کنند . یعنی جایی که نزدیک به شش ماه از سال برف و یخ حکومت می کند . البته ذات میمونها که عوض نشده است .حساسیت آنها به سرما سر جای خود هست . پس این میمونها ناچارند که این مدت را در چشمه های اب گرم بمانند که یخ نزنند .

 

کلینیک پوست و مو

میمون برفی مجرد

چرت عمیق