سلام

دور از جانتان ویروس سرما خوردگی چنان سالتو باراندازی بر روی این جانب اجرا کرده که حس و حال هیچ گونه نگارشی برایم باقی نمانده . بنابراین از همه ی شما خوانندگان مشتاق و پروپاقرص پرثوه ( که میزان مشتاقی تان از کامنتهای پر شور و زیادتان !!! معلوم است ) عذر خواهی کرده و امیدوارم فردا بتوانم با یک مطلب تاریخی که می دانم خیلی دوستش دارید !! در خدمتتان باشم .

به امید سلامتی همه ی شما

تصویری از ویروس نابکار که نمک را خورد و نمکدان را شکست و میزبانش را بیمار کرد