سلام

این فرودگاه شگفت آور در کشور پرتغال واقع شده . طول باند فرود 2781 متر است که 1000 متر آن بر روی پایه هایی به بلندی 50 متر ساخته شده است . بلندی غیر عادی ستونها را با زمین ساحلی زیر آنها در کنار هم بگذارید , بزرگی پروژه را تا حدودی حس می کنید .

airport1

تعدا پایه ها 180 عدد است و فرودگاه برای فرود هواپیماهای غول پیکری مانند بویینگ 747 ساخته شده است . قدرت فن آوری انسان هر محدودیتی را از سر راه بر می دارد .

airport3

“هواپیماهای سنگین و بزرگ مشکلی برای فرود در این فرودگاه ندارند “

airport2

به خودروهایی که در زیر ستونها پارک شده توجه کنید تا اندازه ی ستونها دستتان بیاید