n00013113-b

سلام

کـــمپین تــــحریم آجیل برای نوروز 1392 با هدف مبارزه با سواستفاده ی گروهی ناپاک خیلی زود نتایج خود را نشان داد و موضع گیری ها و تلاشهایی برای برآوردن خواست مردم انجام شد . این رویدادها, سخنرانی ها و مصاحبه ها و کاهش نسبی قیمت نشان از این پیروزی مردم دارد . ولی چیزی که نباید از کنار آن به سادگی گذشت این نکته است که هدف اصلی کــمپین صرفا پایین آوردن نرخ پسته نبود . بلکه انجام یک کار گروهی برای نمایش توان مردم به همه ی ضد مردم ها بود .

تمرینی بود برای مردمی که هرگاه نرخ کالایی بالاتر رفت برای بیشتر خریدنش هجوم می آورند و با پایین رفتن نرخ هیجان و میلشان فروکش می کند . خط و نشانی بود برای همه ی اندیشه های پلیدی که با بالا بردن ناگهانی قیمتها سودهای کلان و رویایی به جیب می زنند و از خون مردم برای خودشان کاخ می سازند .

پس بهتر است که اندکی کاهش قیمت پسته ما را از ادامه ی راه تــــحریم آجیل باز ندارد . برای یک بار هم که شده اراده داشته باشیم , همیت و احساس مسوولیت داشته باشیم .

باید آگاه باشیم که همه ی سود این کار از آن خودمان خواهد بود , نه کس دیگر .

به همراهی برخی از سیاستمداران هم توجه نکنید که اینها موج سواری است و تبلیغ انتخاباتی , وگرنه اینها همان بزرگان بازار هستند که نرخها را تعیین می کنند .