سلام

جریانی که در ادامه می آید نه قصه است و نه داستان تخیلی . حکایت باورنکردنی شیر ماده ای است که پس از شکار یک غزال آفریقایی, وقتی متوجه باردار بودن شکار مرده اش می شود دچار ناراحتی و عذاب وجدان می شود و تلاش می کند که جنین را نجات بدهد  .

دنیای شگفت آوری شده , نه ؟ یا تا امروز ما درک و هوش حیوانات را دست کم می گرفتیم و یا آنها هم پا به پای انسان در حال پیشرفت هستند .

مطلب را دقیقا به همان شکل که درسایت مبدا دیدم برایتان نقل می کنم :

( به ادامه ی مطلب بروید )