40. شیشه های سس گوجه فرنگی و هات سس فلفل رو عوض كنین .

41. موقع عكس رسمی انداختن برای هر كس جلوتونه شاخ بذارین .

42. توی ظرفهای آجیل برای مهموناتون فقط پسته ها و فندقهای دهان بسته بذارین .

43. شونصد بار به دستگاه پیغام گیر تلفن دوستتون زنگ بزنین و داستان خاله سوسكه رو تعریف كنین .

44. توی روزهای بارونی با ماشینتون با سرعت از وسط آبهای جمع شده رد بشین .

45. توی جای كارت دستگاههای عابر بانك چوب كبریت فرو كنین .

46. جای برچسبهای قرمز و آبی شیرهای آب توالت هتل ها رو عوض كنین .

47. یكی از پایه های صندلی معلم یا استادتون رو لق كنین .

48. توی مهمونی ها مرتب از بچه چهار ساله تون بخواین كه هر چی شعر بلده بخونه .

49. چراغ توالتی كه مشتری داره و كلید چراغش بیرونه رو خاموش كنین .

50. ورقهای جزوه ء ۳۰۰ صفحه ای دوستتون كه ازش گرفتین زیراكس كنین رو قاطی پاتی بذارین ، یه بر هم بزنین ، بعد بهش پس بدین  .