11. در یک جمع سوپ یا چایی رو با هورت کشیدن نوش جان کنین .

12. به کسی که دندون مصنوعی داره بلال تعارف کنین .

13. وقتی از آسانسور پیاده میشین دکمه های تمام طبقات رو بزنین و محل رو ترک کنین .

14. وقتی با بچه ها بازی فکری می کنین سعی کنین از اونها ببرین .

15. موقع ناهارتوی یک جمع جزئیات تهوع وگلاب به روتون استفراغی که چند روز پیش داشتین رو با آب و تاب تعریف کنین .

16. ایده های دیگران رو به اسم خودتون به کار ببرین .

17. بوتیک چی رو وادار کنید شونصد رنگ و نوع مختلف پیراهنهاشو باز کنه و نشونتون بده و بعد بگین هیچ کدوم جالب نیست و سریع خارج بشین .

18. شمع های کیک تولد دیگران رو فوت کنین .

19. اگر سر دوستتون طاسه مرتب از آرایشگرتون تعریف کنین .

20. وقتی کسی لباس تازه می خره بهش بگین خیلی گرون خریده و سرش کلاه رفته .