کاریکاتور از کینو

سلام

این کاریکاتور زیبا اثر آقای سلمان طاهری است که در شماره ی یکم مهر روزنامه ی شرق منتشر شده است و دنیایی حرف دارد . برای حفظ حقوق پدید آورنده ی اثر , عکس و نام و ایمیل جناب طاهری حذف نشد .

امان از دست این خانمها

 

کاریکاتوریست : کینو از آرژانتین

کاریکاتوریست : کینو از آرژانتین