سلام

عکس بالا در سال 2008 پس از مهار آتش سوزی جنگلهای کنار رود می سی سی پی در ایالات متحده گرفته شده . مامور آتش نشانی به کوآلای نجات یافته از آتش سوزی مهیب , آب معدنی می دهد .