سلام

حتما خبر دارید که این روزها تجاوز گروهی مد شده و برخی به جای سیخ سیخ کردن موها و پاره کردن سر زانوی شلوار لی گروه تشکیل می دهند برای امر خطیر تجاوز .

این طور که بویش می آید هنوز چندان برخورد جدی هم با این جماعت حرام لقمه نشده است تا اندک عبرتی بشود برای دیگران . به هر حال چیزی که در مطبوعات امروز زیاد دیده می شود مباحثی برای ریشه یابی و کشف چرایی این پدیده ی به راستی شوم است . ریشه های روانی و اجتماعی و اقتصادی این رویداد موشکافی و بررسی می شوند . گمان من این است که از کنار ریشه ی تاریخی هم نمی شود به سادگی گذشت .

در سده های گذشته تجاوز گروهی کاملا مسبوق به سابقه بوده و ردپایش را در جای جای تاریخ دست کم پانصد سال اخیر ایران می توان دید .

در دربار صفوی هم مد بود که هرگاه می خواستند از کسی زهر چشم بگیرند او را گروهی مورد تجاوز قرار می دادند . تجاوزها به مخالفان و دشمنان شاه اسماعیل که دامن زن و بچه ی افراد را هم می گرفته , تجاوز به سفرای کشورهای دیگر در دوران شاه سلطان حسین صفوی , تجاوز گروهی به لطفعلی خان زند و همسر باردارش ( به دستور آغا محمدخان قاجار ) تنها مشتی از این خروار تاریخی است .

پس چندان دور از ذهن نیست اگر امروز مشتی اراذل و اوباش و طرد شده های اجتماعی برای خودنمایی و احساس قدرت کردن دست به چنین رفتارهایی بزنند .

 

۱۳۹۰/۰۴/۰۶
۳ دیدگاه

۳ Comments »

 1. aliy
  ۱۲:۳۹ ب.ظ در تیر ۳۰ام, ۱۳۹۰

  وقتی در ک.هری.زک چنان کنند عده ای هم جمع میشوند و بهمان کنند!!!

 2. محسن
  ۱:۵۱ ق.ظ در آذر ۲۲ام, ۱۳۹۱

  زمان قاجارها
  زمان ضفوی ها به جز شاه اسماعیل
  در ضمن زمان هخامنشان هوس ران و شهوت پرست رو هم از یاد بردین

 3. ش
  ۹:۰۴ ق.ظ در آذر ۲۵ام, ۱۳۹۱

  شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار تمام این بدبختیهاست

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب