سلام

امروز ایمیلی از دوست عزیزی دریافت کردم که فیلم و توصیه ی مهمی را به همراه خود داشت . فیلم را که 700 کیلوبایت است از اینجا بگیرید و ببینید که مواد مخدر را چقدر هنرمندانه در یک بطری آب معدنی جاسازی کرده اند . نویسنده ی گمنام متن این ایمیل هشدار داده که : در فرودگاهها برای کمک به سایر مسافران بسیار هشیار باشید .

2010/11/20
بدون دیدگاه

بدون دیدگاه »

No comments yet.

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب