حتما میدانید که بدلیل نور خیره کننده ی خورشید دانشمندان ناچارند که از روشهای پیچیده و عجیبی برای عکس گرفتن از انفجارهای خورشیدی استفاده کنند

 

2010/11/30
بدون دیدگاه

بدون دیدگاه »

No comments yet.

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب