1

سلام

این جانوری که می بینید چنین چهره ی شگفت آوری دارد به نام مورچه ی شهد خوار معروف است . گویا در نواحی خشک و کم باران که همه ی جانداران با کمبود شدید غذا مواجه هستند این مورچه ها به این شکل سازگاری پیدا کرده اند .

در زمان بارش و زیاد شدن شهد گلها این مورچه ها آنقدر شهد می خورند که شکمشان به مرز ترکیدگی برسد . در این حالت بدنشان به اندازه ی یک حبه ی انگور می شود .  پس از آن این کوله بار سنگین را تا فصول خشک سال با خود حمل می کنند تا ذخیره ی غذایی شان باشد .

به این ترتیب هم خودشان گرسنه نمی مانند هم سایر جانداران و همچنین انسانها از این منبع غذایی آسان و مغذی بهره مند می شوند . چرا می گویید اَی ی ی ی ی  ؟ خب عسل عسل است دیگر , چه تفاوتی می کند که از باسن زنبور بیرون بیاید یا از ته مورچه ؟

2

33

سلام

نمی دانم تا به حال به این فکر کرده اید که دوست دارید صبح که از خواب بر می خیزید چه چشم اندازی را ببینید یا نه ؟ خب اگر نه , اکنون فکر کنید . دریا ؟ کوهستان ؟ دشت ؟ جنگل ؟ بیابان ؟ آسمان خراش های نیویورک ؟ لامبورگینی کانسپت ؟! هوندا 125 ؟؟؟؟ ( اَه اَه اَه )

بی شک هیچ کدام از ما نمی توانیم چشم اندازی به زیبایی و فراگیری چشم انداز فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی را ببینیم . آنها هر روز صبح که از خواب بر می خیزند می توانند سیاره ی مادر را از پنجره های اتاق دیده بانیشان ببینند و به کره ی آبی سلام کنند .

این شما و این چشم انداز بیرون اتاق دیده بانی ایستگاه فضایی بین المللی .

earth