white-daisy-flower-desktop-wallpaper

سلام

در تمام سالهایی که حافظه ام یاری می کند هیچ سالی آنقدر برایم بد نبود که وقتی به نوروز رسیدم با خودم بیاندیشم که : ” سال گذشته سال سیاهی بود ” , البته بجز دو سال .

یکی سال اهریمنی ۱۳۸۸ با آن رویدادهای تلخ و فراموش نشدنی و یکی هم همین سال ۹۱ . سالی که در آن جز فشار و تحقیر چیزی ندیدیم .

کاری نداریم , راهی نداریم و چاره ای نداریم جز آرزو کردن و امیدوار بودن به سالی که در پیش است , امیدوار بودن به آغاز وزش باد تغییرات . چشم به دستان یزدان داشته باشیم تا شاید از آستینش کمی هم خوشی و خوشنودی برای ما بیرون بریزد .

آرزومند سالی باشیم که در آن رنگ لبخند را ببینیم , رنگ امید به آینده و رنگ شادمانی .

پیش پیش برای همه ی دوستان و همه ی هم میهنانم  آرزوی تندرستی و شادی دارم . امیدوارم در سال ۹۲ بخندیم و خوش باشیم .

فرخنده باد نوروز ۱۳۹۲ خورشیدی

 

سلام
چند روزی از آغاز سال ۱۳۹۱ خورشیدی می گذرد . شادباش نوروزی من را با کمی دیرکرد پذیرا باشید ( اینترنت در دسترس نبود ) . از دیدگاه طبیعی و گردش هنگامها ( فصلها ) سال ۹۱ آغاز خوبی دارد  . زمستانی سرد و به نسبت پر بارش را پشت سر گذاشته و تا پیش از رسیدن بهار و نوروز گرما را تجربه نکرده است . در سالهای گذشته پیش از رسیدن بهار در چند نوبت هوا چنان گرم می شد که درختها جوانه می زدند و حشرات سر از تخم بیرون می آوردند و به ناگاه دوباره سرما و شاید بارش برف یا تگرگ . این فرآیند زیانهای زیادی به کشاورزان وارد می کرد و بهار گرم و خشکی را برای دیگران به ارمغان می آورد . امسال که به لطف یزدان , طبیعت بر یک رویه ی سالم گردیده امیدوارم که تا پایان سال چنین باشد و هر چیزی سر جای خودش باشد و سال ۹۱ سال خوشی و آزادی و فزونی داده های خداوندی باشد .