سلام

آریوبرزن را که می شناسید . سردار غیرتمند ایرانی که در هنگامه ی شکست داریوش سوم از اسکندر مقدونی و فرار او از برابر سپاه دشمن , در اطراف یاسوج امروزی دفاعی جانانه و ناامیدانه را ترتیب داد و به مدت یک هفته با 1000 مرد جنگی سپاه 30 هزار نفره ی اسکندر را زمین گیر کرد و در پایان هم با خیانت یک چوپان شکست خورد و خودش و همه ی سرابازان دلیرش کشته شدند . در شهر یاسوج مجسمه ای از این سردار بزرگ در میدانی به همین نام نصب شده است که با اعتراض شدید فرمانــده ی ســپـاه پاســداران آن شهر مواجه شده و حکم دادستانی هم برای برداشته شدن مجسمه صادر شده است . با این منطق که ما ارزشهای والاتری داریم که به عنوان نماد ارزشی استفاده کنیم . ( منبع خبر )

آیا آریو بزرن یک شهید نیست ؟ در تعریف شهید آمده است که : هر کسی که به مرگ غیر طبیعی و در جهت هدف مقدسی از دنیا برود . آیا این هدف فقط در صورت مذهبی بودن دارای ارزش است ؟ دفاع از میهن و مردم بی گناهی که در برابر سپاه خونریز دشمن یار و یاوری ندارند آیا هدفی مـقــدس نیست ؟

به باور من ارزشهای غیردینی هم شایسته ی توجه هستند .

حتما شما هم با من هم آوایید که جامعه ی امروز ما به هیچ روی یک جامعه ی اخلاقی نیست و بی اخلاقی و بداخلاقی در میان ما ایرانیان بی داد می کند . آیا این بحران اخلاق نتیجه ی بی اعتنایی به بسیاری ارزشها نیست ؟

آیا بزرگ مردی مانند آریو که می تواند الگوی بسیاری از جوانان امروز ما باشد باید به جرم آنکه 1000 سال پیش از اسـلـام زندگی می کرده نابود شود و یادی از قهرمانیهای خودش و سربازانش نشود ؟

انگلیسیها یک رابین هود دارند که در مقام مقایسه ابدا در سطح قهرمانی مانند آریو نیست . اما آنقدر فیلم و سریال و کارتون و کتاب از این شخصیت منتشر کرده اند که مردم همه ی دنیا به خوبی و بسیار فراتر از آنچه که بوده او را می شناسند .

مردم ایالات متحده که در این زمینه چنان ضعف دارند که آدمکشهایی مانند بیلی بچه ( billy the kid ) و دزدان بانک مانند جسی جیمز را اسطوره و قهرمان می شناسند . اما ما با داشتن یک تاریخ پر از قهرمان در تلاشیم که همه ی قهرمانان غیر اسلامی مان را فراموش کنیم .

آیا حذف تاریخ ایران پیش از اســلام تندروی نیست ؟