سلام

از دوران قاجار به این سو یک رویه ی نه چندان پذیرفتنی در فرهنگ ما جا افتاد و آن کاربرد بیش از اندازه ی واژه های عربی در گفتار و نامه نگاری ها بود . می گویند این روش فضل فروشی دبیران وکارکنان دولتی بوده . از آن پس به پیروی از نامه نگاری های دولتی ,  تمامی نگارش فارسی زیر اثر این رویداد می رود و امروزه ما از واژگان بیشمار عربی در تمامی گفت و گو ها و نگارشهایمان استفاده می کنیم .

از آنجایی که فرهنگ و زبان ما کامل هستند و خواندن تاریخ هم به ما یادآور می شود که اسلام و فرهنگ اعراب وام دار ایرانیان هستند و نه ایرانیان وام دار آنها , پس بر ماست که تلاش کنیم زبانمان را پاک کنیم و تا آنجایی که در توانمان است واژه های پارسی را در زبان گفتاریمان زنده کنیم .

چالشی که دراین راه با آن روبروییم همانا ناشناس بودن بسیاری از واژه های پارسی است . چون آنها را نمی شناسیم , برابر عربیشان را به کار می گیریم . اگر بپذیرید , این پست و شاید پستهای دیگری را به این رخداد اختصاص می دهیم . در این پست چند واژه ی پارسی برابر با واژه های پر کاربرد عربی به شما شناسانده می شود و شما هم در بخش کامنتها هر چه که از این دست واژه ها می شناسید , می نویسید تا در پستهای دیگر با نام زیبای خودتان آورده شوند .

واژه های همانند :

چهار هنگام         چهار فصل                                                   آبخَست         جزیره

پهن آب               اقیانوس                                                     برزن            محله

پیکره                 مجسمه                                                      شور            هیجان

نگاره                 تصویر                                                          رخداد           اتفاق

فروافتادن            سقوط                                                        تازگی          اخیرا

خوبی                مرغوبیت                                                     ژرفا             عمق

یابش                  کشف                                                       آوردگاه         صحنه ی جنگ

روشن               معلوم                                                         نگرش          نظر و عقیده

چرایی              دلیل , علت                                                  شوربختانه     متاسفانه

آبشخور            منبع                                                           هوده            سود , فایده

اگر شما هم از این دست واژگان پارسی می دانستید در بخش کامنتها بنویسید تا در پستهای دیگر با نام خودتان آورده شود .

سپاسگزارم

۱۳۸۹/۰۹/۲۹
۳ دیدگاه

۳ Comments »

 1. yaz
  ۸:۱۲ ب.ظ در دی ۹ام, ۱۳۸۹

  با این کلمات حرف بزنیم کلی بهمون میخندند چون فکر کن داری با عجله تو فرودگاه میری که از پرواز جا نمونی یهو موبایلت زنگه میزنه و دوستت میپرسه کجایی تو با عجله بجای اینکه بگی دارم میرم جزیر خارک چطوریمییتونی درست ادا کنی :آبخست خارک همین الان که عجله نداری ۵ بار پشت سر هم بگو آبخست خارک :))

 2. farاhad
  ۱:۱۳ ق.ظ در بهمن ۲ام, ۱۳۸۹

  درود

  به آگاهی دوستان و دوست گرامی که پیام خود را نوشته برسانم که واژه ها خنده دار نیستند این ساختار گفتاری شما هست که نادرست می باشد و همچنین به گفته ی شما اگر واژه ها خنده دار می باشد دلیل دیگر این است که با واژه ها آشنای ندارید و در ذهن شما جا نیافتاده می باشد .
  و با بکار بردن واژه های پارسی به صورت همیشگی در گفتار البته با ساختار درست می توانیم در ذهن خود سخنی روان و پارسی نقش ببندیم

 3. babak Radnehr
  ۲:۳۵ ب.ظ در مهر ۲۱ام, ۱۳۹۱

  با درود
  زیبا بود

  از پور سینا

  چندی : کمیت – چونی : کیفیت – نهاد : وضع – کنش : فعل – جنبش : حرکت – چیستی : ماهیت
  هستی : هویت – بخواست : ارادی – بهره پذیری : قابلیت پذیری – هر آینگی : وجوب –

Leave a comment

خوراک RSS برای نظرات این مطلب